AFS Site

News & Events

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560 (ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสจากจังหวัดทางภาคใต้ 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 102 คน 06/10/2560
Regional Meeting 2017 (Southern Region 29-31 October 2017) 06/10/2560

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่