AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

 

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว หากคุณต้องการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ต้องการหาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากโครงการอื่นๆ อย่าพลาดโอกาสนี้​​เชิญมาเป็น

ครอบครัวเดียวกันกับเรา คือ "ครอบครัวเอเอฟเอส "

หากคุณพลาดการรับสมัครในครั้งนี้ คุณจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง

 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559



  

 - สำหรับนักเรียนที่เข้าไปกรอกใบสมัครทางโปรแกรมออนไลน์
และมีปัญหาในขั้นตอนการสมัครทางโปรแกรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส
ประเทศไทย โทรศัพท์ 081-871-9609

สนใจข้อสอบเก่าเอเอฟเอส มีจำหน่ายที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือก
ที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่ และที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
02-574-6197-9 ต่อ 503-509 คลิกแผนที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

ประกาศจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ เหนือ (โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ กลาง (โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตตรัง คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตนครศรีธรรมราช คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตลำพูน​ ลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตนครสวรรค์​​ คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตธนบุรี (โรงเรียนศึกษานารี) คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็วิทยาลัย) คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตนครพนม (โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย) คลิกเพื่ออ่าน

-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พหลโยธิน (โรงเรียนสารวิทยา) คลิกเพื่ออ่าน


ใบสมัครนานาชาติ ( International Application )
เฉพาะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55  (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 )​