AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

ข่าวดี!

เอเอฟเอสประเทศไทย เปิดโอกาสสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปประเทศจีน (หอพัก) รุ่นที่ 55 (2559-2560) ซึ่งจะเดินทางเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 081-755-5012 หรือ 02-574-6197-9 ต่อ 503, 507 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องสอบภาษาจีนเบื้องต้น และสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการคัดเลือกของเอเอฟเอส ประเทศไทย

คลิก ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น

ห้ามพลาด!!

โอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของท่านใกล้จะมาถึงแล้ว

ปีพ.ศ.2559 นี้ โครงการเอเอฟเอสระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 จะเปิดรับสมัครเดือนเมษายนถึง 1 มิถุนายน 2559

ทางโปรแกรมออนไลน์  โปรดเตรียมความพร้อมและศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่นี่เร็วๆนี้

 

ข้อมูลประเทศอุปถัมถ์

-ประเทศในกลุ่มภาคพื้นใต้ (เดินทางไปเดือนมกราคม - มีนาคม เดินทางกลับเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ปีถัดไป)

-ประเทศในกลุ่มภาคพื้นเหนือ (เดินทางไปเดือนสิงหาคม - กันยายน เดินทางกลับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปีถัดไป)

 

โปรแกรมคำนวณค่า BMI

โปรแกรมคำนวณอายุ

 

เลือกเฉพาะเอกสารบางส่วน คลิกด้านล่าง
 1. Cover Page
 2. Candidate's photo
 3. Candidate's activities photos P1
 4. Candidate's activities photos P2
 5. Personal Information
 6. About Your Family
 7. Placement Information
 8. Health Certificate 1
 9. Health Certificate 2
 10. Health Certificate Attachment P1
 11. Health Certificate Attachment P2
 12. Letter to host family
 13. Parent Statement
 14. Parental Authorization Form
 15. Academic Record - Transcript of Grades 1
 16. Academic Record - Transcript of Grades 2
 17. Confidential Placement Summary Page 1
 18. Confidential Placement Summary Page 2
 19. Confidential Placement Summary English
 20. Consent Form
 21. แบบฟอร์มส่งเอกสารใบสมัครนานาชาติ
 
Short Programs
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - นานาชาติ ระยะสั้น (4-6 สัปดาห์)
รับสมัคร โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทาง เดือนมิถุนายน 2559 (4 สัปดาห์และ 6 สัปดาห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559