AFS Site

Latvia (LAT) Europe http://www.afs.lv/

Info

ชื่อประเทศ :  สาธารณรัฐลัตเวีย ( The Republic of Latvia )

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดเอสโตเนียและทะเลบอลติก ทิศตะวันตกติดทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดรัสเซีย ทิศใต้ติดลิทัวเนียและเบลารุส

เมืองหลวง :  กรุงริกา (Riga)

ประชากร :  2.24 ล้านคน (ปี 2555)

อุณหภูมิ ภูมิอากาศ :  หนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5.9 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ -4.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน เดือนกรกฎาคม ที่ 17 องศาเซลเซียส

ภาษาที่ใช้ทางการ : ภาษาลัตเวียน

ศาสนา :   โรมันแคทอลิก ร้อยละ 22.7 นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ 19.7

คริสต์กรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ร้อยละ 16.8

ศาสนาและนิกายอื่นๆ ร้อยละ 1 และไม่ระบุศาสนาร้อยละ 39.8

สกุลเงิน :   ยูโร (Euro)

ระบบการศึกษา :  การศีกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 15-18 ปี, Grades 1-9

โรงเรียนอาชีวะ อายุ 16-18 ปี

โรงเรียนมัธยม อายุ 16-19 ปี, Grades 10-12

ระดับปริญญาตรี เรียน 4 ปี

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เรียน 5 ปี

นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในชั้น Grade 10, 11 หรือ 12

พื้นฐานภาษาที่ควรเรียนรู้ก่อนการเดินทาง

ภาษาอังกฤษ และภาษาลัตเวียนขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดในการจัดครอบครัวอุปถัมภ์  ไม่รับผุ้สูบบุหรี่

  - ไม่รับผู้สูบบุหรี่

  - ครอบครัวและโรงเรียน อุปถัมภ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาลัทเวียในการสื่อสารและการเรียน

  - การสอน แต่บางครอบครัวและโรงเรียนอาจใช้ภาษารัสเซียบ้าง

  - ไม่รับผู้แพ้ขนสัตว์

Map

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่