AFS Site

Mexico (MEX) Latin America http://www.afs.org.mx/

Info

ชื่อประเทศ : สหรัฐเม็กซิโก ( the United Mexican States )

ที่ตั้ง : เม็กซิโกตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากบนทวีปดังกล่าวแล้ว เม็กซิโกยังมีกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน อ่าวแคลิฟอร์เนีย และมหาสมุทรแปซิฟิก (ได้แก่เกาะกวาดาลูเปและหมู่เกาะเรบียาคีเคโดที่อยู่ห่างไกลออกไป) พื้นที่เกือบทั้งหมดของเม็กซิโกแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ โดยมีบางส่วนของคาบสมุทรบาฮากาลิฟอร์เนียตั้งอยู่บนแผ่นแปซิฟิกและแผ่นโกโกส เม็กซิโกเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอเมริกาเหนือร่วมกับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

เมืองหลวง : เม็กซิโกซิตี้

ประชากร : มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ด้วยจำนวน 116.2 ล้านคน ( ข้อมูลปี 2556 )

อุณหภูมิ ภูมิอากาศ : ประเทศเม็กซิโกไม่ได้มีแต่ทะเลทรายอย่างที่หลายคนคิด เพราะความจริงแล้วมีความหลากหลายทางสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เนื่องด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางของประเทศ ในเม็กซิโกซิตี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-30 องศาเซลเซียสภาคใต้และบริเวณที่ราบต่ำติดชายทะเลอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันตกจะมีอุณหภูมิอากาศแบบทะเลทราย

ภาษาที่ใช้ทางการ : ภาษาสเปน

ศาสนา : โรมันคาทอลิก ร้อยละ 82.7, โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 1.6

สกุลเงิน : เม็กซิกันเปโซ (MXN)

ระบบการศึกษา : เม็กซิโกเป็นประเทศที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับเรียนฟรี

 ระบบการศึกษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น:

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ก่อนวัยเรียน (3 ปี),
ประถมศึกษา 6 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดให้เรียนในระดับชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย

พื้นฐานภาษาที่ควรเรียนรู้ก่อนการเดินทาง

ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดในการจัดครอบครัวอุปถัมภ์

- ไม่รับผู้สูบบุหรี่ สักและเจาะตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

- มังสวิรัติและผู้เป็นโรคภูมิแพ้หาครอบครัวยาก

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่