AFS Site

Russia (RUS) Europe http://www.afs.ru/

Info

ชื่อประเทศ : สหพันธรัฐรัสเซีย ( Russian Federation )

ที่ตั้ง : ประเทศรัสเซียมีพรมแดนติดกับ 14 ประเทศ คือ อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ คาซัคสถาน เกาหลีเหนือ ลัตเวีย ลิทัวเนีย มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ ยูเครน จอร์เจีย และยังมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 

เมืองหลวง : กรุงมอสโคว

ประชากร : รัสเซียเป็นชาติมีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกโดยมีประชากร 143 ล้านคน

อุณหภูมิ ภูมิอากาศ : เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ระดับอุณหภูมิจึงแตกต่างกันตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ประเทศรัสเซียมีเขตภูมิอากาศที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ประเทศรัสเซียมีฤดูหนาวที่ยาวนาน อากาศหนาวจัด รวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ถูกปกคลุมด้วยหิมะเป็นเวลานานถึง 6 เดือน ซึ่งประเทศรัสเซียมีทั้งหมด 4 ฤดู คือ

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม (ฤดูท่องเที่ยว)

ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน

ภาษาที่ใช้ทางการ : ประเทศรัสเซียใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ และเป็นภาษาราชการร่วมในเบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน เป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ มีการเรียนการสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาที่สองในหลายประเทศ โดยมากเป็นประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน

ศาสนา: ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียน (ร้อยละ 70) ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 5.5) คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก (ร้อยละ 1.8) และพุทธศาสนานิกายมหายาน (ร้อยละ 0.6)

สกุลเงิน: รัสเซียใช้เงินสกุล รูเบิล (ruble) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 RUB เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย ชนิดของธนบัตรแบ่งเป็น 10, 50, 100, 500, 1000 และ 5000 ruble ชนิดของเหรียญมีตั้งแต่ 1, 5, 10, 50 kopeek และ1, 2, 5, 10 ruble

ระบบการศึกษา : นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนกับนักเรียนอายุ 15  16 ปี

นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการสอนภาษารัสเซียโดยครูพิเศษที่สอนชาวต่างชาติ

ในภาคปลายปีการศึกษานักเรียนจะต้องผ่านการสอบที่ประเทศรัสเซีย และจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน

ข้อกำหนดในการจัดครอบครัวอุปถัมภ์:  นักเรียนที่เป็นมังสวิรัตจะหาครอบครัวอุปถัมภ์ยาก

ห้ามไม่อนุญาตให้นักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน และที่สาธารณะ     

Map

Videos

  • เสกข์ ทองสุวรรณ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย รุ่นที่ 41 นักเรียน AFS รุ่น ก็ไปสอบทั้งข้อเขียนและก็แสดงความสามารถพิเศษ.....ตอนนั้นก็เล่นเพลง ยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์" จากบทสัมภาษณ์นายเสกข์ ทองสุวรรณ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ทุนเต็มจำนวน ประเทศรัสเซีย รุ่นที่ 41 เกี่ยวกับชีวิตช่วงตอนที่สอบเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในรายการ "ซีเคร็ต ความลับของชีวิต" และด้วยความบังเอิญที่ดำเนินการรายการโดย นายวรรณสิงห์ ประเสิรฐกุล นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 40
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่