AFS Site

Turkey (TUR) Europe http://www.afs.org.tr/

Info

ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐตุรกี ( The Republic of Turkey )

ที่ตั้ง : ส่วนหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป (ร้อยละ 3) อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันตก ทิศเหนือติดทะเลดำ ทิศตะวันออกติดประเทศจอร์เจียและประเทศอาร์เมเนีย ทิศใต้ติดประเทศอิรัก ประเทศซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดประเทศบัลแกเรียและประเทศกรีซ

พื้นที่ :  780,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือเอเซีย และยุโรป ส่วนที่อยู่ในเอเซีย 97% เรียกว่า อนาโตเลีย (Anatolia) ภาษาตุรกี เรียกว่า อนาโดหลุ (Anadolu) และ 3% อยู่ในยุโรป เรียกว่า เทรซ (Thrace) พรมแดนด้านยุโรปติดกับกร๊ซ และบัลแกเรีย ด้านเอเซียติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน อิหร่าน อิรัก และซีเรีย มีทะเล้อม 3 ด้าน คือ ทะเลดำทางทิศเหนือ เมดิเตอร์เรเนียนทางทิศใต้ และทะเลอีเจียนทางทิศตะวันตก

ภูมิอากาศ : อากาศร้อนในภูมิภาคทะเลดำ อากาศแบบภาคพื้นทวีปในพื้นที่ตอนในและ แบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเลภาคใต้

ประชากร : 75.62 ล้านคน (ปี 2556)

ภาษา :  ภาษาเตอร์กิช (ภาษาราชการ) ภาษาเคิร์ด ภาษาอาราบิค

ศาสนา : ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือเป็นคริสเตียนและยิว

เมืองหลวงซ  กรุงอังการา (Ankara)

โซนเวลา : เวลามาตรฐานตุรกีเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 2 ชั่วโมง และช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง  ในเดือนตุลาคม - มีนาคม และ ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ในเดือนเมษายน - กันยายน

สกุลเงิน : ลีรา ธนบัตรที่ใช้คือ 200 ,100,50,20,10 และ 5 ลีรา และมีเหรียญ 1 ลีรา เราสามารถใช้ทั้งเงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินยูโร ไปแลกในตุรกีได้แต่เงินดอลล่าร์สหรัฐจะได้รับความนิยมมากว่า 

กระแสไฟ : 220 โวลต์ 50-ไซเคิล ปลั๊กกลมสองขา

โทรศัพท์ : เนื่องจากตุรกีมีทั้งส่วนที่อยู่ฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรป รหัสโทรศัพท์ของทั้งสองฝั่งจึงแตกต่างกัน ถ้าเป็นฝั่งยุโรป รหัส 212 และฝั่งเอเชียรหัส 216 - โทรศัำพท์สาธารณะ มีแบบการ์ด pre paid ซื้อได้ตามไปรษณีย์และตามร้านค้าทั่วไป การ์ดราคา เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ลีรา ไป ถึง 8 ลีรา โดรกลับไทยนาทีละ 2 ลีรา

โทรศัพท์มือถือแบบ Roaming ค่าโทรศัพท์จะมีอัตราที่สูงมาก โทรออกนาทีละ ประมาณ 150 บาท/นาที และรับสายประมาณ 80 บาท / นาที

รหัสโทรศัพท์ของประเทศตุรกี: คือ 90 รหัสโทรศัพทระหว่างประเทศคือ 00 ถ้าต้องการโทรกลับเมืองไทย ให้กดหมายเลข 00 + รหัสประเทศไทย 66 + รหัสจังหวัด หรือ มือถือ โดยตัด 0 ออก + หมายเลขปลายทาง

การแต่งกาย : ชาวตุรกีไม่เคร่งครัดในการแต่งตัวเหมือนมุสลิมชาติอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่ไปสุเหร่า ควรแต่งกายมิดชิด ใส่กางเกงหรือกระโปรงคลุมเข่า

ระบบการศึกษา : ประกอบด้วย

ระดับปฐมวัยและอนุบาล ( อายุ 3 - 5 ปี )
ระดับประถมศึกษา ( ภาคบังคับ ) 8 ปี ( อายุ 6  14 ปี )
ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี ( อายุ 14 - 18 ปี ) เป็นระดับที่สำคัญ นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดได้รายวิชาที่เรียนคือ ประมาณ 12 -15 รายวิชาต่อภาคเรียน นักเรียนจะเรียนสัปดาห์ละ 30-35 ชั่วโมง มีทั้งโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา (เทคนิค) และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีให้เลือกเรียนสองภาษา ( อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมันหรืออิตาลี )
การแต่งกาย นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะสวมเครื่องแบบนักเรียนตามที่รัฐบาลและโรงเรียนกำหนดและนักเรียนห้ามทำสีผม
การเปิดภาคเรียน เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ประมาณกลางเดือน กันยายน  ปลายเดือนมิถุนายน
การปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างปลายเดือนมิถุนายน  กลางเดือนกันยายน
ปิดภาคเรียนกลางปี ระหว่างปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ข้อจำกัด : 

โรงเรียนในตุรกีไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่ประเภทของผ้าคลุมศีรษะ / Burka / ฯลฯ ใด ๆ ในบริเวณโรงเรียน
มังสวิรัติและมักจะมีความยากลำบากที่อาศัยอยู่ในตุรกี

Map

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่