AFS Site

News & Events

ประกาศย้ายสำนักงาน มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 17/11/2559

ประกาศย้ายสำนักงาน มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่